Adatkezelési tájékoztató

Örülünk, hogy felkeresi weboldalunkat. Weboldalunk használata során nagyon fontos számunkra az Ön személyes adatainak védelme és biztonsága. Ezért itt szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy milyen személyes adatait tároljuk el, amikor Ön felkeresi weboldalunkat, és milyen célokra használjuk fel azokat. Ez az adatvédelmi nyilatkozat a TOOLPORT GmbH weboldalára vonatkozik.

1. Felelős szerv

az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) értelmében vett személyes adatok kezeléséért


TOOLPORT GmbH

Gutenbergring 1-5

22848 Norderstedt / Németország

Telefon: +36 80 080 666

E-mail: kontakt@satorpartner.hu


Adatvédelmi tisztviselő:

Philipp Herold úr

Mein-Datenschutzbeauftragter.de

Hafenstraße 1A, 23568 Lübeck

datenschutz@toolport.de

2. Általános megjegyzések

Miről van szó?
Ez az adatvédelmi szabályzat megfelel a személyes adatok kezelésének átláthatóságára vonatkozó jogi követelményeknek. Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik. Ide tartoznak például olyan adatok, mint az Ön neve, kora, címe, telefonszáma, születési dátuma, e-mail címe, IP-címe vagy a weboldal látogatása során tanúsított felhasználói magatartása. Nem minősülnek személyes adatnak azok az információk, amelyeket nem (vagy csak aránytalanul nagy erőfeszítések árán) tudunk az Ön személyéhez kapcsolni, például anonimizálás révén. A személyes adatok kezelése (pl. gyűjtése, lekérdezése, felhasználása, tárolása vagy továbbítása) mindig jogalapot és meghatározott célt igényel. A tárolt személyes adatokat törölni kell, amint az adatkezelés célja megvalósult, és az adatok további megőrzésének nincs jogszerű oka. Az egyes adatkezelési műveleteknél tájékoztatjuk Önt a tárolás konkrét határidejéről vagy kritériumairól. Ettől függetlenül az Ön személyes adatait egyedi esetekben jogi igények érvényesítése, jogok gyakorlása vagy védelme érdekében, valamint jogszabályi megőrzési kötelezettség esetén tároljuk.


Ki kapja meg az adataimat?
A weboldalunkon kezelt személyes adatait csak akkor adjuk át harmadik félnek, ha ez a célok teljesítéséhez szükséges, és az adott esetben a jogalap (például hozzájárulás vagy jogos érdekek védelme) ezt magában foglalja. Ezenkívül egyedi esetekben személyes adatokat adunk át harmadik félnek, ha ez jogi igények érvényesítését, jogok gyakorlását vagy védelmét szolgálja. Lehetséges címzettek lehetnek például a bűnüldöző szervek, ügyvédek, könyvvizsgálók, bíróságok stb.


Amennyiben weboldalunk működtetéséhez olyan szolgáltatókat veszünk igénybe, akik megbízásunkból személyes adatokat kezelnek a GDPR 28. cikke értelmében, akkor ők is lehetnek az Ön személyes adatainak címzettjei. Az adatfeldolgozók és webes szolgáltatások alkalmazásával kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el az egyes adatkezelési műveletek áttekintését.


Használnak sütiket?
A sütik olyan kis szövegfájlok, amelyeket weboldalunk felkeresésekor az Ön végberendezésének böngészőjébe küldünk, és ott eltárolunk. A sütik használatának alternatívájaként az információk a böngésző helyi tárolójában is tárolhatók. Weboldalunk egyes funkciói sütik vagy helyi tárolás használata nélkül nem biztosíthatók (technikailag szükséges sütik). Más sütik viszont lehetővé teszik számunkra, hogy különböző elemzéseket végezzünk, így például felismerjük az Ön által használt böngészőt, amikor újra meglátogatja a weboldalunkat, és különböző információkat továbbítson nekünk (nem feltétlenül szükséges sütik). A sütik segítségével többek között az Ön számára felhasználóbarátabbá és hatékonyabbá tehetjük weboldalunkat, például a weboldalunk használatának nyomon követésével és az Ön által preferált beállítások (például ország- és nyelvi beállítások) meghatározásával. Ha harmadik felek sütiken keresztül dolgoznak fel információkat, akkor az adatokat közvetlenül az Ön böngészőjén keresztül gyűjtik. A sütik nem okoznak kárt az Ön végberendezésében. Nem futtathatnak programokat, és nem tartalmazhatnak vírusokat.
Az egyes adatkezelési műveleteknél tájékoztatást adunk azokról a szolgáltatásokról, amelyekhez sütiket használunk. A használt sütikre vonatkozó részletes információk a Hozzájárulás-kezelőben találhatók.


Milyen jogaim vannak?
Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és a szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) rendelkezései alapján Ön, mint érintett, az alábbi jogokkal rendelkezik:

 • Tájékoztatás a GDPR 15. cikke és a BDSG 34. §-a értelmében az Önről tárolt adatokról, az adatkezelés részleteiről szóló érdemi információk formájában, valamint az Ön adatainak másolata;
 • Helyesbítés a GDPR 16. cikke értelmében az általunk tárolt pontatlan vagy hiányos adatokról;
 • Az adatok törlése a GDPR 17. cikke értelmében az általunk tárolt adatokra vonatkozóan, kivéve, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlásához, jogi kötelezettség teljesítéséhez, közérdekből vagy jogi igények előterjesztéséhez, jog érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges;
 • Az adatkezelés korlátozása a GDPR 18. cikke alapján, amennyiben az adatok pontossága vitatott, az adatkezelés jogellenes, az adatokra már nincs szükségünk, és Ön tiltakozik az adatok törlése ellen, mivel az adatokra jogi igények előterjesztéséhez, jogok érvényesítéséhez vagy védelméhez van szüksége, vagy Ön a GDPR 21. cikke alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.
 • Adathordozhatóság a GDPR 20. cikke értelmében, amennyiben Ön személyes adatokat bocsátott rendelkezésünkre a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás, vagy egy, a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) alpontja szerinti szerződés keretében, és ezeket mi automatizált eljárások segítségével dolgoztuk fel. Ön az adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban kapja meg, vagy közvetlenül továbbítjuk az adatokat egy másik felelős félnek, amennyiben ez technikailag megvalósítható.
 • A GDPR 21. cikke szerinti tiltakozás az Ön személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben ez a GDPR 6. cikk 1. bekezdés e) vagy f) pontján alapul, és ennek az Ön különleges helyzetéből fakadó okai vannak, vagy a kifogás a célzott reklám ellen irányul. A tiltakozáshoz való jog nem áll fenn, ha az adatkezelésre kényszerítő erejű nyomós indokok állnak fenn, vagy ha az adatkezelésre jogi igények érvényesítése, jogok gyakorlása vagy védelme érdekében kerül sor. Amennyiben az egyes adatkezelési műveletek esetében nem áll fenn a tiltakozáshoz való jog, ezt ott jelezzük.
 • Hozzájárulás visszavonása a GDPR 7. cikk 3. bekezdése értelmében adott hozzájárulásra vonatkozóan, jövőbeni hatállyal.
 • Panasztétel a GDPR 77. cikke szerint valamely felügyeleti hatóságnál, ha Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése sérti a GDPR-t. Általában Ön a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy vállalatunk székhelye szerinti felügyeleti hatósághoz fordulhat.


Hogyan történik az adataim kezelése részletesen?
A következőkben tájékoztatjuk Önt az egyes adatkezelési műveletekről, az adatkezelés terjedelméről és céljáról, a jogalapról, az adatszolgáltatás kötelezettségéről és a mindenkori tárolási időszakról. Egyedi esetekben automatizált döntéshozatalra, beleértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

3. A weboldal rendelkezésre bocsátása

Az adatkezelés jellege és terjedelme
Amikor Ön felkeresi és használja weboldalunkat, rögzítjük azokat a személyes adatokat, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít a szerverünknek. A következő információkat ideiglenesen, egy úgynevezett naplófájlban tároljuk:

 • a kérelmező számítógép IP-címe
 • a hozzáférés dátuma és időpontja
 • a letöltött fájl neve és URL címe
 • a weboldal, ahonnan a hozzáférés történt (hivatkozó URL)
 • a használt böngésző és adott esetben a számítógép operációs rendszere, valamint a hozzáférési szolgáltató neve.


Weboldalunkat nem mi magunk, hanem egy szolgáltató üzemelteti, aki a weboldal biztosítása céljából a fent említett adatokat megbízásunkból a GDPR 28. cikke szerint kezeli.


A kezelés célja és jogalapja
Az adatkezelésre a weboldalunk megjelenítéséhez, valamint a biztonság és stabilitás biztosításához fűződő nyomós jogos érdekünk védelme érdekében kerül sor, a GDPR 6. cikkének f) pontja értelmében. Az adatok rögzítése és naplófájlokban való tárolása feltétlenül szükséges a weboldal működéséhez. Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikkének 1. bekezdése szerint áll fenn. Amennyiben a naplófájlok további tárolását törvény írja elő, az adatkezelésre a GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pontja alapján kerül sor. Az adatok megadására nem áll fenn jogi vagy szerződéses kötelezettség, azonban az adatok megadása nélkül technikailag nem lehetséges a weboldalunk lehívása.


Tárolási határidő
A fent említett adatokat a weboldal megjelenítésének időtartamára és ezen túlmenően technikai okokból legfeljebb 14 napig tároljuk.


Süti-beállítások testreszabása

4. Kapcsolatfelvételi űrlap

Az adatkezelés jellege és terjedelme
Weboldalunkon lehetőséget biztosítunk arra, hogy a rendelkezésre bocsátott űrlapon keresztül kapcsolatba lépjen velünk. A kötelezően kitöltendő mezőkben gyűjtött információkra a kérelem feldolgozásához van szükség. Ezen túlmenően Ön önkéntesen megadhatja azokat a további információkat, amelyeket a kapcsolatfelvételi kérelem feldolgozásához szükségesnek tart.


A kapcsolatfelvételi űrlap felhasználása során az Ön személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek.


A kezelés célja és jogalapja
Az Ön adatainak a kapcsolatfelvételi űrlapunk használatával történő kezelése az Önnel való kommunikáció és az Ön kérésének feldolgozása céljából történik, az Ön által a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján adott hozzájárulás alapján. Amennyiben az Ön megkeresése a velünk fennálló szerződéses kapcsolatra vonatkozik, az adatkezelés a szerződés teljesítése céljából történik, melynek alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pontja. Nem áll fenn jogi vagy szerződéses kötelezettség az Ön adatainak megadására, de a kötelező mezőkben szereplő adatok megadása nélkül kérését nem tudjuk feldolgozni. Amennyiben nem kívánja megadni ezeket az adatokat, kérjük, más módon vegye fel velünk a kapcsolatot.


Tárolási határidő
Amennyiben Ön a kapcsolatfelvételi űrlapot a hozzájárulása alapján használja, az egyes megkeresésekhez gyűjtött adatokat három évig tároljuk, a megkeresés befejezésétől kezdődően, vagy amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását.


Ha a kapcsolatfelvételi űrlapot szerződéses viszony keretében használja, az egyes megkeresésekhez gyűjtött adatokat a szerződéses viszony végétől számított három évig tároljuk.

5. Hírlevél

Az adatkezelés jellege és terjedelme
Amikor Ön weboldalunkon feliratkozik a hírlevélre, rögzítjük az Ön e-mail címét és nevét, és ezeket az adatokat a feliratkozás dátumával és az Ön IP-címével együtt eltároljuk. Ezt követően Ön kap egy e-mailt, amelyben meg kell erősítenie a hírlevélre való feliratkozását (double opt-in). Ha 24 órán belül nem erősíti meg a feliratkozást, az automatikusan érvényét veszti, és az adatokat nem kezeljük a hírlevél küldéséhez.


A hírlevél küldéséhez egy szolgáltatót veszünk igénybe, aki az Ön személyes adatait megbízásunkból a GDPR 28. cikke értelmében kezeli. Az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítjuk.


A kezelés célja és jogalapja
Az Ön adatait hírlevelek küldése céljából az Ön hozzájárulása alapján kezeljük a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján adott hozzájárulás alapján. A hírlevélről való leiratkozással Ön a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a GDPR 7. cikkének 3. bekezdése alapján. Nem áll fenn jogi vagy szerződéses kötelezettsége adatainak megadására, a hírlevél küldése azonban nem lehetséges az Ön adatainak megadása nélkül.


Tárolási határidő
A hírlevélre való feliratkozást követően az adatokat legfeljebb 24 órán keresztül tároljuk, ameddig Ön a feliratkozást megerősíti. A sikeres megerősítést követően az adatokat addig tároljuk, amíg Ön vissza nem vonja a hozzájárulását (le nem iratkozik a hírlevélről), továbbá technikai okokból ezen túlmenően legfeljebb 14 napig.

6. Ügyfelek visszajelzései

Az adatkezelés jellege és terjedelme
Az ügyfeleink által végzett ügyfél- és termékértékelések, valamint saját minőségirányításunk céljából az Ön által a vásárlással összefüggésben megadott személyes adatokat, például az e-mail címet, arra használjuk, hogy az általunk használt értékelő rendszeren keresztül megrendelésének értékelését kérjük. A vélemény megküldését követően átirányíthatjuk egy véleményezési platformra, ahol nyilvánosan közzéteheti véleményét.


A kezelés célja és jogalapja
A szolgáltatás igénybevétele a szerződés teljesítésén alapul a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pontja alapján, valamint az Ön részünkre adott hozzájárulásán a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja értelmében. A zenloop GmbH-val (Erich-Weinert-Strasse 145, 10409 Berlin, Németország) működünk együtt. A zenloop egy vállalatok közti szoftverszolgáltató platform, amely lehetővé teszi számunkra, hogy különböző csatornákon keresztül gyűjtsük és elemezzük ügyfeleink visszajelzéseit. Így tudjuk kínálatunkat ügyfeleink igényeihez igazítani és javítani. Ezenkívül a zenloop összegyűjti az Ön felmérésekben adott válaszait. A zenloop GmbH-val a GDPR 28. cikk (3) bekezdése szerinti megrendelés-feldolgozási szerződés jött létre.


Tárolási határidő
A zenloop-hoz továbbított adatokat a vonatkozó törvényes megőrzési határidőknek megfelelően őrizzük meg. Ezen határidő lejárta után a megfelelő adatokat automatikusan törlik.
További információkat a zenloop adatvédelmi szabályzatában talál: https://www.zenloop.com/en/legal/privacy/

7. Webáruház

Ha Ön rendelést kíván leadni webáruházunkban, a szerződés megkötéséhez az szükséges, hogy megadja személyes adatait, amelyekre a megrendelés feldolgozásához van szükségünk. A szerződések feldolgozásához szükséges kötelező információkat külön megjelöltük, a többi információ megadása önkéntes. Az Ön által megadott adatokat megrendelésének végrehajtása érdekében kezeljük. Ebből a célból továbbíthatjuk az Ön fizetési adatait házi bankunknak.


Ön önkéntesen létrehozhat egy ügyfélfiókot, amelynek segítségével elmenthetjük adatait a jövőbeli vásárlásokhoz. Amikor Ön fiókot hoz létre a "Fiókom" alatt, az Ön által megadott adatokat visszavonásig tároljuk. Ha úgy dönt, hogy ügyfélfiókot hoz létre, a regisztráció során a következő személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük.

 • Vezetéknév, keresztnév
 • Szállítási cím / adott esetben eltérő számlázási cím
 • Bankkártyaadatok, banki adatok
 • E-mail cím
 • Jelszó


Az ügyfél fiók keresztül bármikor javíthatja vagy törölheti adatait, beleértve felhasználói fiókját is. Az Ön által megadott adatokat abból a célból is kezelhetjük, hogy tájékoztassuk Önt portfóliónk egyéb érdekes termékeiről, vagy technikai információkat tartalmazó e-maileket küldjünk Önnek.


A kereskedelmi és adójogszabályok köteleznek minket arra, hogy tíz évig tároljuk az Ön címét, fizetési és rendelési adatait. Az adatkezelést azonban [két év] elteltével korlátozzuk, tehát az Ön adatait kizárólag a jogi kötelezettségek teljesítéséhez használjuk fel.


Annak érdekében, hogy harmadik felek ne férhessenek hozzá jogosulatlanul az Ön személyes adataihoz, különösen a banki adatokhoz, a rendelési folyamatot TLS technológiával titkosítjuk.
Az áruk szállításához vagy a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges személyes adatokat az általunk megbízott szolgáltatók részére továbbítjuk. Ezek a szolgáltatók a következő kategóriákba tartoznak:

 • KG Bursped Speditions-G.m.b.H. & Co.
 • Deutsche Post AG
 • General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG
 • United Parcel Service Deutschland S.á r. l. & Co. OHG


A fenti személyes adatok itt megadott célból történő kezelésének alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pontja.

8. Ügyfélfiók biztosítása

Az adatkezelés jellege és terjedelme
A megrendelés feldolgozásának keretében gyűjtjük az Ön személyes adatait az ügyfélfiók regisztrációjához. Ennek során Ön dönthet arról, hogy vendégként szeretne-e rendelni, vagy állandó felhasználói fiókot szeretne létrehozni. A regisztráció során a kötelező mezőkben kért adatok mindkét esetben azonosak, és a webáruházban történő megrendelés feldolgozásához szükségesek. Az állandó felhasználói fiók létrehozásakor az Ön által beállított jelszót is eltároljuk. Ezen túlmenően Ön önkéntesen megadhatja azokat a további információkat, amelyeket a megrendelés feldolgozásához szükségesnek tart.


Az Ön személyes adatainak továbbadása harmadik felek (például szállítószolgálatok/szállítmányozók) részére, valamint feldolgozó cégek számára a GDPR 28. cikke értelmében csak annyiban megengedett, amennyiben az a megrendelés lebonyolításához szükséges.


A kezelés célja és jogalapja
Az Ön személyes adatait az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében ügyfélfiók regisztrálása céljából kezeljük, ennek alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pontja. Az Ön adatainak megadása a kötelező mezőkre vonatkozóan szerződéses kötelezettség, mivel ezek az adatok az Ön személyének azonosításához, valamint részünkről a szerződés teljesítéséhez szükségesek. Az adatszolgáltatásra jogi kötelezettség nem áll fenn. Az információk megadása nélkül a webáruházunkban történő megrendelés és így a szerződés megkötése nem lehetséges. Az önként megadott kiegészítő információkra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettség nincs. A webáruházunkban történő megrendelés az önkéntes adatok megadása nélkül is lehetséges.


Az Ön jelszavának az állandó felhasználói fiók regisztrációjához szükséges kiegészítő kezelése az ügyfélfiók biztosítása és az Ön korábbi vásárlásainak megjelenítése, valamint a vásárlással kapcsolatos adatok (pl. számlázási cím, különböző szállítási címek) tárolása céljából történik az Ön által a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján adott hozzájárulás alapján. Ügyfélfiókjának törlésével Ön a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a GDPR 7. cikkének 3. bekezdése alapján.


Tárolási határidő
Ha Ön vendégként rendel, személyes adatait a megrendelés teljesítéséig (a szerződés lejártáig) tároljuk. Állandó ügyfélfiók létrehozásakor a vásárlással kapcsolatos adatokat a szerződés lejártán túl a hozzájárulás visszavonásáig (az ügyfélfiók törléséig) tároljuk. Mindkét esetben csak akkor tároljuk tovább az Ön adatait, ha azok megőrzésére jogi kötelezettségek vonatkoznak (pl. adó- és kereskedelmi jogszabályok).

9. Fizetési szolgáltató

9.1 PayPal

Az adatkezelés jellege és terjedelme
A PayPal Express Checkout elemeit integráltuk a weboldalunkra. A PayPal Express Checkout a PayPal Pte. Ltd. szolgáltatása, amely online fizetési megoldásokat kínál világszerte.


Ha a PayPal Express Checkout fizetési módot választja, a fizetési folyamathoz szükséges adatok automatikusan továbbításra kerülnek a PayPal Pte. Ltd, San Jose, Kalifornia, USA részére.


Ezzel összefüggésben általában a következő adatokat rögzítik: név, cím, adott esetben cégnév, e-mail cím, telefon- és mobiltelefonszám, valamint IP-cím.


A kezelés célja és jogalapja
A szolgáltatás igénybevételére szerződés teljesítése alapján, azaz a fizetési műveletek feldolgozása érdekében kerül sor a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pontja értelmében.


Tárolási határidő
A kezelt adatok konkrét tárolási idejére nekünk nincs ráhatásunk, azt a PayPal Pte. Ltd. határozza meg. További információkért tekintse meg a PayPal Express Checkout adatvédelmi szabályzatát: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full.

9.2 Fizetés Visa, Mastercard, American Express kártyával

Ha Ön bankkártyával fizet, a fizetés a Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn/ Németország fizetési szolgáltatón keresztül történik. A szükséges adatokat (kártyaszám, érvényesség és ellenőrző szám) titkosított formában továbbítjuk a fizetési szolgáltatónak, és azokat a weboldal üzemeltetője nem tudja megnézni. A bankkártyás elektronikus fizetési mód PCI-DSS tanúsítvánnyal rendelkezik, és a lehető legnagyobb adatbiztonságot nyújtja az ügyfél számára.

10. Parcellab

Adattovábbítás szállítószolgálatoknak


Az adatkezelés jellege és terjedelme

Az áruk kézbesítéséhez olyan szállítószolgálatokat veszünk igénybe, mint a DHL, DPD, UPS, akik megkapják az Ön nevét és címét. Ebben a tekintetben az általunk az áruszállításhoz rögzített személyes adatokat a szerződés teljesítésének részeként minden esetben továbbítjuk a megbízott szállítmányozó cégnek. Amennyiben az Ön rendelését egy szállítmányozónak vagy egy szállítószolgálatnak határidőre kell kézbesítenie, akkor a fenti adatokon kívül az Ön telefonszámát és e-mail címét is továbbítjuk a szállítmányozónak/szállítószolgálatnak a megfelelő szállítás biztosítása érdekében (pl. a szállítási időpont egyeztetése, értesítés a küldemény állapotáról stb. révén).


A kezelés célja és jogalapja

A szolgáltatás igénybevétele a szerződés teljesítésén alapul a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pontja alapján, valamint az Ön részünkre adott hozzájárulásán a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja értelmében.


Az áruk kiszállításánál a parcelLab GmbH, Kapellenweg 6, 81371 München, szolgáltatót vesszük igénybe, hogy átvegyük a szállítási értesítéseket ügyfeleink irányába, és megküldjük részükre a küldeményük szállítási státuszát és nyomonkövetési azonosítóját. Ebből a célból a szállítási információkhoz szükséges személyes adatokat (név, cím, rendelésszám stb.) továbbítjuk a parcelLabnak. További információkat a parcelLab adatvédelmi szabályzatában talál: https://parcellab.com/datenschutz/


Tárolási határidő

A parcelLabnak továbbított adatok 90 nap után automatikusan törlődnek.

További információkat a parcelLab adatvédelmi szabályzatában talál: https://parcellab.com/en/privacy-policy

11. CCM19

Az adatkezelés jellege és terjedelme
A CCM19-et integráltuk a weboldalunkra. A CCM19 a Papoo Software & Media GmbH (Auguststr. 4, 53229 Bonn, Németország) hozzájárulási megoldása, amely a sütik tárolásához való hozzájárulás megszerzésére és dokumentálására használható. A CCM19 sütiket vagy más webes technológiákat használ a felhasználók felismerésére és a megadott vagy visszavont hozzájárulások tárolására.


A kezelés célja és jogalapja
A szolgáltatás igénybevétele a sütik használatához szükséges, törvényben előírt hozzájárulás megszerzésén alapul a GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pontja értelmében.


Tárolási határidő
A kezelt adatok konkrét tárolási határidejére nekünk nincs ráhatásunk, azt a Papoo Software & Media GmbH határozza meg. További információkért kérjük, tekintse meg a CCM19 adatvédelmi szabályzatát: https://docs-en.ccm19.com/system-und-co/consent-speicherung/.

12. Criteo Ads

Az adatkezelés jellege és terjedelme
A Criteo hirdetéseket integráltuk a weboldalunkra. A Criteo Ads a Criteo S.A. által nyújtott szolgáltatás, amely célzott hirdetéseket jelenít meg a felhasználók számára. A Criteo Ads sütiket és más böngészőtechnológiákat használ a felhasználói viselkedés elemzésére és a felhasználók felismerésére. A Criteo Ads információkat gyűjt a látogatók viselkedéséről a különböző weboldalakon. Ezeket az információkat a reklámok relevanciájának optimalizálására használjuk. A Criteo Ads emellett célzott hirdetéseket kínál viselkedési profilok és földrajzi elhelyezkedés alapján. Az Ön IP-címe és más azonosító jellemzők, például az Ön felhasználói azonosítója, továbbításra kerülnek a szolgáltatónak. Ebben az esetben az Ön adatait a Criteo Ads üzemeltetője, a Criteo S.A., Párizs, Ile-de-France, FR, részére továbbítjuk.


A webes nyomkövető technológiák álnevesített felhasználói profilok létrehozására szolgálnak. Ezek a profilok nem hozhatók kapcsolatba Önnel, mint természetes személlyel, de szegmentálásra szolgálnak, például reklámok megjelenítésekor.


A kezelés célja és jogalapja
A Criteo Ads segítségével adatokat kezelünk hirdetési kampányaink optimalizálása céljából és marketing célokra az Ön által a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján adott hozzájárulás értelmében.


Tárolási határidő
A kezelt adatok konkrét tárolási határidejére nekünk nincs ráhatásunk, azt a Criteo S.A. határozza meg. További információkért kérjük, tekintse meg a Criteo Ads adatvédelmi szabályzatát: https://www.criteo.com/privacy/.

13. Criteo CDN

Az adatkezelés jellege és terjedelme
A Criteo CDN-t használjuk a weboldalunk tartalmainak megfelelő megjelenítéséhez. A Criteo CDN a Criteo S.A. egyik szolgáltatása, amely tartalomszolgáltató hálózatként (CDN) működik a weboldalunkon, hogy biztosítsa a Criteo S.A. további szolgáltatásainak működését. Az említett szolgáltatásokról külön szakaszt talál ebben az adatvédelmi szabályzatban. Ez a szakasz csak a CDN használatával foglalkozik.


A CDN segít abban, hogy online ajánlatunk tartalma, különösen az olyan fájlok, mint a grafikák vagy szkriptek, gyorsabban elérhetővé váljanak regionális vagy nemzetközi elosztású szerverek segítségével. Amikor Ön hozzáfér ezekhez a tartalmakhoz, a Criteo S.A., Párizs, Ile-de-France, FR szervereihez kapcsolódik, ennek során az Ön IP-címe és adott esetben a böngésző adatai, például az Ön felhasználói azonosítója, továbbításra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag a fent említett célokból, valamint a Criteo CDN biztonságának és működésének fenntartása érdekében kezeljük.


A kezelés célja és jogalapja
A tartalomszolgáltató hálózat használata jogos érdekünkön, azaz online ajánlatunk biztonságos és hatékony rendelkezésre bocsátásához és optimalizálásához fűződő érdekünkön alapul a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja értelmében.


Tárolási határidő
A kezelt adatok konkrét tárolási határidejére nekünk nincs ráhatásunk, azt a Criteo S.A. határozza meg. További információkért kérjük, tekintse meg a Criteo CDN adatvédelmi szabályzatát: https://www.criteo.com/de/privacy/.

14. DrawBridge

Az adatkezelés jellege és terjedelme
A DrawBridge-et integráltuk a weboldalunkra. A DrawBridge a Gimbal, Inc. által nyújtott szolgáltatás, amely célzott hirdetéseket jelenít meg a felhasználók számára. A DrawBridge sütiket és más böngészőtechnológiákat használ a felhasználói viselkedés elemzésére és a felhasználók felismerésére. A DrawBridge információkat gyűjt a látogatók viselkedéséről a különböző weboldalakon. Ezeket az információkat a reklámok relevanciájának optimalizálására használjuk. A DrawBridge emellett célzott hirdetéseket kínál a viselkedési profilok és a földrajzi elhelyezkedés alapján. Az Ön IP-címe és más azonosító jellemzők, például az Ön felhasználói azonosítója, továbbításra kerülnek a szolgáltatónak. Ebben az esetben az Ön adatait a DrawBridge üzemeltetője, a Gimbal, Inc., 8605 Santa Monica Blvd #62545 West Hollywood, California 90069-4109, Egyesült Államok, részére továbbítjuk.


A webes nyomkövető technológiák álnevesített felhasználói profilok létrehozására szolgálnak. Ezek a profilok nem hozhatók kapcsolatba Önnel, mint természetes személlyel, de szegmentálásra szolgálnak, például reklámok megjelenítésekor.


A kezelés célja és jogalapja
Az adatokat a DrawBridge segítségével reklámkampányaink optimalizálása céljából és marketing célokra kezeljük az Ön által GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján adott hozzájárulás értelmében.


Tárolási határidő
A kezelt adatok konkrét tárolási határidejére nincs ráhatásunk, azt a Gimbal, Inc. határozza meg. További információkért kérjük, tekintse meg a DrawBridge adatvédelmi szabályzatát: https://gimbal.com/gdpr/.

15. Közösségi média jelenlét

Általános információk a közösségi hálón való jelenlétről
Ahhoz, hogy vállalatunkat a lehető legjobban tudjuk bemutatni, és Önnel, mint felhasználóval, ügyféllel vagy érdeklődővel kommunikálhassunk, valamint, hogy tájékoztathassuk Önt az általunk kínált szolgáltatásokról, felhasználjuk jelenlétünket a közösségi hálón. A közösségi háló használata az Európai Unión (EU) és az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli adatkezeléssel jár. Az EU-n kívüli országokban nem mindenhol garantálható az EU-n belüli adatvédelemmel egyenértékű szintű adatvédelem.


Ebben az összefüggésben Ön, mint felhasználó számára kockázattal járhat, ha a továbbított adatokat olyan úgynevezett harmadik országokban kezelik, ahol az adatvédelem nem megfelelő szintű. Ez megnehezíti az ismert felhasználói jogok érvényesítését. Ezenkívül előfordulhat, hogy az Ön adatait a szolgáltató a harmadik országban nem az Ön érdekében kezeli.


Az USA-ban nincs a GDPR követelményeihez hasonló szintű adatvédelem. Lehetséges, hogy a kormányzati szervek anélkül férnek hozzá a személyes adatokhoz, hogy mi vagy Ön tudnánk róla. Nem valószínű, hogy az Egyesült Államokban érvényesíteni tudja a jogait.


Az érintett platformok a következők:

Platform
Felelős szerv
A platform üzemeltetőinek adatvédelmi információi
Facebook
Meta Platforms Ireland Ltd 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország
https://hu-hu.facebook.com/business/gdpr
Instagram
Meta Platforms Ireland Ltd 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország
https://privacycenter.instagram.com/policy/
YouTube
Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
LinkedIn
LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Írország
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

A Toolport GmbH profilokat működtet a felsorolt platformokon, hogy felhívja a figyelmet a termékekre és szolgáltatási ajánlatokra, valamint kapcsolatba lépjen az ügyfelekkel, érdeklődőkkel és a platform más felhasználóival.


Ebben az összefüggésben a platform üzemeltetői felhasználnak bizonyos adatokat, amelyeket a platform felhasználóitól gyűjtöttek (pl. hogy egy profilon lévő fényképet lájkoltak vagy kommenteltek-e), abból a célból, hogy összesített felhasználói statisztikákat állítsanak össze, és azokat a profil megfelelő üzemeltetői számára hozzáférhetővé tegyék (ún. "Insights" vagy "Analytics"). Profilüzemeltetőként mi is kapunk ilyen használati statisztikákat. A profilüzemeltetőként kapott információk nem teszik lehetővé számunkra, hogy következtetéseket vonjunk le az egyes felhasználókról. Maga a profil üzemeltetője nem fér hozzá azokhoz a személyes adatokhoz, amelyeket a platform üzemeltetője a használati statisztikák elkészítése céljából kezel. Kizárólag az adott platform üzemeltetője határozza meg, hogy mely adatokat és milyen módon kezel e célból. A Toolport GmbH, mint profilüzemeltető, sem jogilag, sem ténylegesen nem tudja befolyásolni a platformüzemeltetők által végzett adatkezelést.


A használati statisztikák összeállításával kapcsolatos adatkezelés esetében a Toolport GmbH és az adott platform üzemeltetője közös adatkezelőnek minősül a GDPR 26. cikke értelmében.


Ahol lehetséges, a platformok üzemeltetőivel közös felelősségvállalási megállapodások vannak érvényben.


Ezen túlmenően a Toolport GmbH, mint profilüzemeltető, csak nagyon korlátozott mértékben végez adatkezelést:

 • Az internetes etikett megsértése miatt törölt felhasználónevek és kommentek kezelése. Ezeket az elévülési időn belül az esetleges jogviták során szükséges bizonyítás céljából őrzik meg.
 • A felhasználónevek és privát üzenetek kezelése, amikor Ön messenger-szolgáltatásokon keresztül lép kapcsolatba velünk
 • A felhasználónevek kezelése a nyereményjátékokban való részvétel során. Erre vonatkozóan a mindenkori releváns részvételi feltételek érvényesek.
 • A felhasználónevek és posztok kezelése a megkeresésekkel összefüggésben, és szükség esetén a képek újbóli közzétételéhez szükséges hozzájárulás beszerzése
 • Potenciális jelentkezők toborzása álláskereső platformokon


E célból általában csak az Ön nevét, üzenetének tartalmát, a hozzászólások tartalmát és az Ön által "nyilvánossá" tett profilinformációkat dolgozzuk fel.


16. Facebook Pixel

Az adatkezelés jellege és terjedelme
A Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA Facebook Pixel-ét úgynevezett egyéni célcsoportok létrehozásához használjuk, azaz online ajánlatunk látogatói csoportjainak szegmentálására, a konverziós arányok meghatározására és későbbi optimalizálására. Ez különösen akkor történik, amikor Ön olyan hirdetésekkel lép kapcsolatba, amelyeket a Facebook, Inc.-kel közösen helyeztünk el.


A kezelés célja és jogalapja
Az Ön adatait a Facebook Pixel segítségével weboldalunk optimalizálása céljából és marketing célokra kezeljük az Ön által GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján adott hozzájárulás értelmében.


Tárolási határidő
A kezelt adatok konkrét tárolási határidejére nincs ráhatásunk, azt a Facebook, Inc. határozza meg. További információk a Facebook Pixel adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

17. Facebook Plugin

Az adatkezelés jellege és terjedelme
A Facebook Plugin elemeit integráltuk a weboldalunkra. A Facebook Plugin a Facebook, Inc. szolgáltatása, és lehetőséget biztosít számunkra, hogy a közösségi médiaplatformról származó tartalmakat összegyűjtsük és megjelenítsük a weboldalunkon.


Amikor Ön hozzáfér ezekhez a tartalmakhoz, a Facebook, Inc. szervereihez (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA) csatlakozik, ennek során az Ön IP-címe és adott esetben a böngésző adatai, például az Ön felhasználói azonosítója, továbbításra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag a fenti célokból, valamint a Facebook Plugin biztonságának és funkcionalitásának fenntartása érdekében kezeljük.


Ha a felhasználó regisztrált a Facebook, Inc. szolgáltatásban, a Facebook Plugin képes a megtekintett tartalmakat a profilhoz társítani.


A kezelés célja és jogalapja
A szolgáltatás igénybevétele jogos érdekünkön, azaz a platformfüggetlen tartalomszolgáltatáshoz fűződő érdekünkön alapul a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja értelmében.


Tárolási határidő
A kezelt adatok konkrét tárolási határidejére nincs ráhatásunk, azt a Facebook, Inc. határozza meg. További információk a Facebook Plugin adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://www.facebook.com/policy.php.

18. Google AdWords

Az adatkezelés jellege és terjedelme
Weboldalunkra integráltuk a Google Ads-t. A Google Ads a Google LLC által nyújtott szolgáltatás, amely célzott hirdetések megjelenítésére szolgál a felhasználók számára. A Google Ads sütiket és más böngészőtechnológiákat használ a felhasználói viselkedés elemzésére és a felhasználók felismerésére.


A Google Ads információkat gyűjt a látogatók viselkedéséről a különböző weboldalakon. Ezeket az információkat a reklámok relevanciájának optimalizálására használjuk. A Google Ads emellett célzott hirdetéseket kínál viselkedési profilok és földrajzi elhelyezkedés alapján. Az Ön IP-címe és más azonosító jellemzők, például az Ön felhasználói azonosítója, továbbításra kerülnek a szolgáltatónak.


Ha Ön regisztrálva van a Google LLC valamelyik szolgáltatásában, akkor a Google Ads a látogatást az Ön fiókjához tudja rendelni. A szolgáltató azonban még akkor is felismerheti és eltárolhatja az Ön IP-címét és további azonosítóit, ha Ön nincs regisztrálva a Google LLC-nél, vagy nem jelentkezett be.


Ebben az esetben az Ön adatait a Google Ads üzemeltetője, a Google LLC (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) részére továbbítjuk.


A kezelés célja és jogalapja
Az Ön adatait a Google Ads segítségével weboldalunk optimalizálásához és marketing célokra kezeljük az Ön által GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján adott hozzájárulás értelmében.


Tárolási határidő
A kezelt adatok konkrét tárolási határidejére nincs ráhatásunk, azt a Google LLC határozza meg. További információk a Google Ads adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://policies.google.com/privacy.

19. Google Analytics

Az adatkezelés jellege és terjedelme
A Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, Google Analytics szolgáltatását használjuk analitikai szolgáltatásként online ajánlatunk statisztikai értékeléséhez. Ez magában foglalja például az online ajánlat felkeresésének számát, a meglátogatott aloldalakat és a látogatók tartózkodási idejét.


A Google Analytics sütiket és más böngészőtechnológiákat használ a felhasználói viselkedés értékeléséhez és a felhasználók felismeréséhez.
Ezeket az információkat többek között a weboldal aktivitásáról szóló jelentések összeállításához használjuk fel.


A kezelés célja és jogalapja
Az Ön adatait a Google Analytics segítségével weboldalunk optimalizálásához és marketing célokra kezeljük az Ön által GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján adott hozzájárulás értelmében.


Tárolási határidő
A kezelt adatok konkrét tárolási határidejére nincs ráhatásunk, azt a Google LLC határozza meg. További információ a Google Analytics adatvédelmi szabályzatában található: https://policies.google.com/privacy?hl=hu-hu

20. Google CDN

Az adatkezelés jellege és terjedelme
A Google CDN-t használjuk weboldalunk tartalmainak megfelelő szolgáltatásához. A Google CDN a Google LLC egyik szolgáltatása, amely tartalomszolgáltató hálózatként (CDN) működik a weboldalunkon.


A CDN segít abban, hogy online ajánlatunk tartalma, különösen az olyan fájlok, mint a grafikák vagy szkriptek, gyorsabban elérhetővé váljanak regionális vagy nemzetközi elosztású szerverek segítségével. Amikor Ön hozzáfér ezekhez a tartalmakhoz, kapcsolatot létesít a Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország szervereivel, ennek során az Ön IP-címe és adott esetben a böngésző adatai, például az Ön felhasználói azonosítója, továbbításra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag a fent említett célokból, valamint a Google CDN biztonságának és működésének fenntartása érdekében kezeljük.


A kezelés célja és jogalapja
A tartalomszolgáltató hálózat használata jogos érdekünkön, azaz online ajánlatunk biztonságos és hatékony rendelkezésre bocsátásához és optimalizálásához fűződő érdekünkön alapul a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja értelmében.


Tárolási határidő
A kezelt adatok konkrét tárolási határidejére nincs ráhatásunk, azt a Google LLC határozza meg. További információkért kérjük, tekintse meg a Google CDN adatvédelmi szabályzatát: https://policies.google.com/privacy.

21. Google DoubleClick

Az adatkezelés jellege és terjedelme
A DoubleClick by Google elemeit weboldalunkra integráltuk. A DoubleClick a Google márkája, amely alatt elsősorban speciális online marketing megoldásokat kínál a reklámügynökségek és kiadók számára. A DoubleClick by Google minden egyes megjelenítéssel, valamint a kattintásokkal és egyéb tevékenységekkel kapcsolatban adatokat továbbít a DoubleClick szerverére.
Minden ilyen adattovábbítás süti-kérést indít az érintett személy böngészője felé. Ha a böngésző elfogadja ezt a kérést, a DoubleClick sütit helyez el a böngészőben.


A DoubleClick egy sütiazonosítót használ, amely a technikai eljárás lefolytatásához szükséges. A sütiazonosítóra például egy reklám megjelenítéséhez van szükség a böngészőben. A DoubleClick ezen kívül arra is használhatja a sütiazonosítót, hogy rögzítse, mely hirdetések jelentek meg már egy böngészőben, hogy elkerülje az ismétlődő elhelyezéseket. A sütiazonosító lehetővé teszi továbbá a DoubleClick számára a konverziók rögzítését. A konverziókat például akkor rögzítik, ha egy DoubleClick-hirdetést korábban megjelenítettek egy felhasználónak, és a felhasználó ezt követően ugyanazon az internetes böngészőn keresztül vásárlást hajt végre a hirdető weboldalán.


A DoubleClick sütije nem tartalmaz személyes adatokat, de tartalmazhat további kampányazonosítókat. A kampányazonosítót arra használják, hogy azonosítsák azokat a kampányokat, amelyekkel Ön más weboldalakon már kapcsolatba került. Ennek a szolgáltatásnak a részeként a Google olyan adatokról szerez tudomást, amelyeket a Google a jutalékelszámolások elkészítéséhez is felhasznál. A Google többek között nyomon tudja követni, hogy Ön rákattintott-e bizonyos linkekre a weboldalunkon. Ebben az esetben az Ön adatait a Double Click üzemeltetője, a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA, részére továbbítjuk. További információk és a DoubleClick by Google aktuálisan érvényes adatvédelmi rendelkezései itt olvashatók: https://www.google.com/intl/de/policies/.


A kezelés célja és jogalapja
Az Ön adatait a Double-Click sütik segítségével weboldalunk optimalizálásához és reklámok megjelenítése céljából kezeljük az Ön által a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján adott hozzájárulás alapján. Ön a sütik használatára vonatkozó beállításokban adja meg hozzájárulását (cookie-banner / Consent Manager), de ugyanígy a jövőre nézve bármikor vissza is vonhatja hozzájárulását a GDPR 7. cikkének 3. bekezdése alapján. A sütiket többek között a felhasználónak megfelelő reklámok szolgáltatására és megjelenítésére, valamint a reklámkampányokról szóló jelentések készítésére vagy a reklámkampányok javítására használják. A sütik továbbá arra is szolgálnak, hogy elkerüljék ugyanazon hirdetés többszöri megjelenítését. Minden alkalommal, amikor Ön felkeresi weboldalunk valamelyik olyan oldalát, amelyre a DoubleClick elemeit integráltuk, az adott DoubleClick-elem automatikusan kérést küld böngészőjének, hogy továbbítson adatokat a Google-nak az online hirdetések és a jutalékok elszámolása céljából. Nem áll fenn jogi vagy szerződéses kötelezettség az Ön adatainak megadására. Ha nem adja meg a hozzájárulását, weboldalunkat korlátozás nélkül látogathatja, de előfordulhat, hogy nem minden funkció lesz teljes mértékben elérhető.


Tárolási határidő
A kezelt adatok konkrét tárolási határidejére nincs ráhatásunk, azt a Google LLC határozza meg. További információ a Google DoubleClick adatvédelmi szabályzatában található: https://policies.google.com/privacy.

22. Google Fonts

Az adatkezelés jellege és terjedelme
A Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, Google Fonts szolgáltatását használjuk, hogy betűtípusokat biztosítsunk online ajánlatunkhoz. A betűtípusok megszerzéséhez Ön a Google LLC szervereihez csatlakozik, és az Ön IP-címe továbbításra kerül.


A kezelés célja és jogalapja
A Google Fonts használata jogos érdekünkön, azaz az egységes szolgáltatáshoz, valamint online ajánlatunk optimalizálásához fűződő érdekünkön alapul a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja értelmében.


Tárolási határidő
A kezelt adatok konkrét tárolási határidejére nincs ráhatásunk, azt a Google LLC határozza meg. További információk a Google Fonts adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://policies.google.com/privacy.

23. Google Services

Az adatkezelés jellege és terjedelme
A Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország Google Services szolgáltatásait használjuk, hogy hozzáférjünk a Google LLC további szolgáltatásaihoz és adataihoz. Ennek során az Ön IP-címe továbbításra kerül a Google LLC-nek. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen adatvédelmi szabályzatban minden egyes további, a Google LLC-től igénybe vett szolgáltatásra külön szakasz vonatkozik.


A kezelés célja és jogalapja
A Google Services használata jogos érdekünkön, azaz online ajánlatunk optimalizálásához fűződő érdekünkön alapul a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja értelmében.


Tárolási határidő
A kezelt adatok konkrét tárolási határidejére nincs ráhatásunk, azt a Google LLC határozza meg. További információkért kérjük, tekintse meg a Google Services adatvédelmi szabályzatát: https://policies.google.com/privacy.

24. Google Tag Manager

Az adatkezelés jellege és terjedelme
A Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, Google Tag Manager szolgáltatását használjuk. A Google Tag Manager a webhelycímkék egyetlen felületen keresztül történő kezelésére szolgál, és lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a szolgáltatások pontos integrációját weboldalunkon.
Ezzel lehetővé válik számunkra, hogy rugalmasan integráljunk további szolgáltatásokat, hogy értékelni tudjuk a felhasználók weboldalunkhoz való hozzáférését.


A kezelés célja és jogalapja
A Google Tag Manager használata jogos érdekünkön, azaz a szolgáltatásaink optimalizálásához fűződő érdekünkön alapul a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja értelmében.


Tárolási határidő
A kezelt adatok konkrét tárolási határidejére nincs ráhatásunk, azt a Google LLC határozza meg. További információk a Google Tag Manager adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

25. Kelkoo Pixel

Az adatkezelés jellege és terjedelme
A Kelkoo Deutschland GmbH, Mattentwiete 1, 20457 Hamburg, Németország cég Kelkoo Pixel szolgáltatását használjuk az úgynevezett egyéni célcsoportok („custom audiences”) létrehozására, azaz online ajánlatunk látogatói csoportjainak szegmentálására, a konverziós arányok meghatározására és ezt követő optimalizálására. Ez különösen akkor történik, amikor Ön interakcióba lép a Kelkoo Deutschland GmbH-val közösen elhelyezett hirdetéseinkkel.


A kezelés célja és jogalapja
Az Ön adatait a Kelkoo Pixel segítségével weboldalunk optimalizálásához és marketing célokra használjuk az Ön által GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján adott hozzájárulás értelmében.


Tárolási határidő
A kezelt adatok konkrét tárolási határidejére nincs ráhatásunk, azt a Kelkoo Deutschland GmbH határozza meg. További információkért kérjük, tekintse meg a Kelkoo Pixel adatvédelmi szabályzatát: https://www.kelkoo.de/unternehmen/datenschutzrichtlinie/.

26. Microsoft Corporation Bing Ads

Az adatkezelés jellege és terjedelme
Integráltuk weboldalunkon a Bing Ads szolgáltatást. A Bing Ads a Microsoft Corporation által nyújtott szolgáltatás, amely célzott hirdetéseket jelenít meg a felhasználók számára. A Bing Ads sütiket és más böngészőtechnológiákat használ a felhasználói viselkedés elemzésére és a felhasználók felismerésére.


A Bing Ads információkat gyűjt a látogatók viselkedéséről a különböző webhelyeken. Ezeket az információkat a reklámok relevanciájának optimalizálására használjuk. A Bing Ads emellett célzott hirdetéseket kínál viselkedési profilok és földrajzi elhelyezkedés alapján. Az Ön IP-címe és más azonosító jellemzők, például az Ön felhasználói azonosítója, továbbításra kerülnek a szolgáltatónak.


Ebben az esetben az Ön adatai a Bing Ads üzemeltetője, a Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Egyesült Államok, részére kerülnek továbbításra.


A kezelés célja és jogalapja
Az Ön adatait a Bing Ads segítségével weboldalunk optimalizálásához és marketing célokra használjuk az Ön által GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján adott hozzájárulás értelmében.


Tárolási határidő
A kezelt adatok konkrét tárolási határidejére nincs ráhatásunk, azt a Microsoft Corporation határozza meg. További információkért tekintse meg a Bing Ads adatvédelmi irányelveit: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

27. OneTrust Geolocation

Az adatkezelés jellege és terjedelme
Weboldalunkon integráltuk a OneTrust Geolocation szolgáltatást. A OneTrust Geolocation a OneTrust Technology Ltd, 82 St John Street, London, EC1M 4JN, Egyesült Királyság által biztosított hozzájárulási megoldás, amely a sütik tárolásához szükséges hozzájárulás megszerzésére és dokumentálására szolgál. A OneTrust Geolocation sütiket vagy más webes technológiákat használ a felhasználók felismerésére és a megadott vagy visszavont hozzájárulások tárolására.


A kezelés célja és jogalapja
A szolgáltatás igénybevétele a sütik használatához szükséges, törvényben előírt hozzájárulás megszerzésén alapul a GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pontja értelmében.


Tárolási határidő
A kezelt adatok konkrét tárolási határidejére nincs ráhatásunk, azt a OneTrust Technology Ltd. határozza meg. További információkért kérjük, tekintse meg a OneTrust Geolocation adatvédelmi szabályzatát: https://www.onetrust.com/privacy/

28. Trusted Shops Widget

Az adatkezelés jellege és terjedelme
A Trusted Shops Widget elemeit integráltuk a weboldalunkra. A Trusted Shops Widget egy értékelő szolgáltatás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy értékeljék szolgáltatásainkat. Ha Ön értékeli szolgáltatásainkat, az igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó adatokat esetlegesen továbbítjuk a Trusted Shops GmbH-nak a hitelesség ellenőrzése céljából. A Trusted Shops Widget lehetővé teszi számunkra, hogy közvetlenül a Trusted Shops GmbH-tól tartalmakat, például értékeléseket kapjunk, és megjelenítsük azokat a weboldalunkon. Ebből a célból általában az Ön aktuális IP-címét továbbítják a szolgáltatásnak.


Továbbá a Trusted Shops Widget sütik segítségével információkat tárol, hogy megtudja, mely online tartalmakat látogatták meg. Ebben az esetben az Ön adatait a Trusted Shops Widget üzemeltetője, a Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15c, 50823 Köln, részére továbbítjuk.


A kezelés célja és jogalapja

A Trusted Shops Widget használatának alapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja alapján az, hogy tájékoztassuk a felhasználókat szolgáltatásaink minőségéről. Ha a felhasználó hozzájárul adatainak kezeléséhez, akkor az adatkezelés jogi alapja az Ön által GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján adott hozzájárulás értelmében.


Tárolási határidő
A kezelt adatok konkrét tárolási határidejére nincs ráhatásunk, azt a Trusted Shops GmbH határozza meg. További információkért kérjük, tekintse meg a Trusted Shops Widget adatvédelmi szabályzatát: https://business.trustedshops.com/imprint

29. Visual Website Optimizer

Az adatkezelés jellege és terjedelme
A Visual Website Optimizer elemeit integráltuk a weboldalunkra. A Visual Website Optimizer a Wingify Software Pvt. Ltd. szolgáltatása, és marketing-automatizációs szoftvert kínál marketing szolgáltatásokhoz és termékekhez, beleértve a SEO- és tartalomkészítést, a lead menedzsmentet, az e-mail marketinget, a webanalitikát és A/B tesztek végzését.
A Visual Website Optimizer sütiket és más böngészőtechnológiákat használ a felhasználói viselkedés elemzésére és a felhasználók felismerésére. Ezeket az információkat többek között a weboldal aktivitásáról szóló jelentések összeállításához használjuk fel. A Visual Website Optimizer rögzíti a kattintásokat, egérmozgásokat és görgetési magasságokat, hogy úgynevezett hőtérképeket hozzon létre.


Ebben az esetben az Ön adatait a Visual Website Optimizer üzemeltetője, a Wingify Software Pvt. Ltd, KLJ Tower, North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi, 110034, India, részére továbbítjuk.


A kezelés célja és jogalapja
Az Ön adatait a Visual Website Optimizer segítségével weboldalunk optimalizálása céljából és marketing célokra kezeljük az Ön által a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján adott hozzájárulás alapján.


Tárolási határidő
A kezelt adatok konkrét tárolási határidejére nincs ráhatásunk, azt a Wingify Software Pvt. Ltd. határozza meg. Ltd. határozza meg. További információkért kérjük, tekintse meg a Visual Website Optimizer adatvédelmi szabályzatát: https://vwo.com/privacy-policy/.

30. Youtube

Az adatkezelés jellege és terjedelme
Weboldalunkon integráltuk a YouTube Video szolgáltatást. A YouTube Video a YouTube, LLC videóplatformjának egyik eleme, ahol a felhasználók tartalmat tölthetnek fel, oszthatnak meg az interneten keresztül, és részletes statisztikákat kapnak.


A YouTube Video lehetővé teszi számunkra, hogy a platform tartalmát integráljuk weboldalunkra.
A YouTube Video sütiket és más böngészőtechnológiákat használ a felhasználói viselkedés elemzésére, a felhasználók felismerésére és felhasználói profilok létrehozására. Ezeket az információkat többek között a hallgatott tartalmak aktivitásának elemzésére és jelentések készítésére használja fel. Ha egy felhasználó regisztrált a YouTube, LLC-nél, a YouTube Video a lejátszott videókat a profilhoz tudja rendelni.


Amikor Ön hozzáfér ezekhez a tartalmakhoz, kapcsolatot létesít a YouTube, LLC szervereivel, ennek során az Ön IP-címe és adott esetben a böngésző adatai, például az Ön felhasználói azonosítója, továbbításra kerülnek.


A kezelés célja és jogalapja
A szolgáltatás igénybevétele jogos érdekünkön, azaz a platformfüggetlen tartalomszolgáltatáshoz fűződő érdekünkön alapul a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja értelmében.


Tárolási határidő
A kezelt adatok konkrét tárolási határidejére nincs ráhatásunk, azt a YouTube, LLC határozza meg. További információkért tekintse meg a YouTube-Video adatvédelmi szabályzatát: https://policies.google.com/privacy.

31. matelso Call Tracking

Az adatkezelés jellege és terjedelme
Online ajánlatunkhoz a matelso GmbH, Heilbronner Straße 150, 70191 Stuttgart, Németország matelso Call Tracking (híváskövetési) szolgáltatását használjuk, a telefonhívások értékeléséhez. Ennek során online ajánlatunkban hívószámok kerülnek megjelenítésre, amelyek egy hívás fogadásakor gyűjtik a hívás metaadatait. Ezek az adatok a hívó telefonszámából, a hívott telefonszámból, a hívás időpontjából, dátumából és időtartamából állnak. Amennyiben lehetséges, a fenti metaadatokat összekapcsoljuk a megfelelő címmel, és továbbítjuk a matelso GmbH szerverére.


A kezelés célja és jogalapja
Az Ön adatait a matelso Call Tracking segítségével weboldalunk optimalizálása céljából és marketing célokra kezeljük az Ön által GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján adott hozzájárulás értelmében.


Tárolási határidő
A kezelt adatok konkrét tárolási határidejére nincs ráhatásunk, azt a matelso GmbH határozza meg. További információ a matelso Call Tracking adatvédelmi szabályzatában található: https://www.matelso.com/en/privacy-policy/