Ellálási jog és az elállás következményei

A fogyasztókat távkereskedelmi szerződések estében a PTK 355. §-a szerint elállási jog illeti meg. Fogyasztóként ezért önnek jogában áll szerződési nyilatkozatától elállni az elállásra vonatkozó alábbi tájékoztató iránymutatása szerint:

Tájékoztató a szerződéstől való elállásról

Elállási jog

Önnek jogában áll a jelen szerződéstől 14 napon belül elállni az okok megjelölése nélkül.

Az elállás határideje 14 nap attól a naptól számítva, amelyen Ön vagy egy Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem szállító, az árukat birtokba vette.

Elállási jogának érvényesítése céljából Önnek egyértelmű nyilatkozatával (pl. postai úton küldött levél, vagy e-mail) tájékoztatnia kell bennünket (TOOLPORT GmbH, Gutenbergring 1-5, D-22848 Norderstedt; tel.: +36 80 080 666; e-mail: support@satorpartner.hu) a döntéséről, miszerint eláll a szerződéstől. E célra használhatja a mellékelt elállási formanyomtatvány mintát, ennek használata azonban nem előírás.

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlásáról szóló értesítését az elállási jog határidejének lejárta előtt elküldi.

A szerződéstől való elállás következményei

Ha Ön a jelen szerződéstől eláll, akkor minden öntől kapott kifizetést, ideértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a kiegészítő költségeket, amelyek abból adódtak, hogy ön az általunk felkínált legkedvezőbb standard szállítástól eltérő szállítási módot választott), haladéktalanul, legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés megérkezésének napjától számított 14 napon belül vissza kell fizetnünk. A visszafizetésre ugyanazt a fizetési eszközt használjuk, mint amelyet Ön az eredeti tranzakció során alkalmazott, kivéve, ha kifejezetten másban állapodunk meg Önnel; a visszafizetés miatt nem számítunk fel Önnek semmilyen díjat. Addig megtagadhatjuk a visszafizetést, ameddig az árukat vissza nem kaptuk, vagy ameddig Ön nem igazolta, hogy az árukat visszaküldte, aszerint, hogy melyik történik korábban.

Önnek az árukat haladéktalanul, minden esetben legkésőbb 14 napon belül attól a naptól, amelyen bennünket a jelen szerződéstől való elállásról értesített, vissza kell küldenie a részünkre, vagy át kell adnia nekünk. A határidőt akkor tartja be, ha az árukat a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi. Az áruk visszaküldésének közvetlen költségeit Ön viseli. Ha az árukat tulajdonságaik miatt nem lehet normál postai úton visszaküldeni, a költségeket legfeljebb kb. 489,00 euróra becsüljük Németország területén belül.

Az áruk esetleges értékvesztését csak akkor kell Önnek megfizetni, ha ez az értékvesztés az áru olyan módon történő kezeléséből adódik, amely nem szükséges az áru minőségének, tulajdonságainak és működésének vizsgálatához.

Elállási jog kizárása

Az elállási jog a PTK 312g §-ának (2) bekezdése 1. pontja szerint nem áll fenn olyan áruk szállítására vonatkozó szerződések esetében, amelyek nem előregyártottak, és amelyek előállítására a fogyasztó egyedi választása vagy meghatározása irányadó, vagy amelyek egyértelműen a fogyasztó személyes igényeihez illeszkednek.

Szerződéstől való elállás formanyomtatvány minta

a PTK életbeléptető törvény (EGBGB) 246a cikkelyének 1. §-a (2) bekezdése 1. oldal 1. pont és 2. § (2) bekezdés 2. pont 2. melléklete szerint

(Ha szeretne elállni a szerződéstől, akkor kérjük, hogy töltse ki a formanyomtatványt, és küldje vissza.)

Címzett: TOOLPORT GmbH
Nordportbogen 4
D-22848 Norderstedt


e-mail: kontakt@satorpartner.hu


Ezennel elállok/elállunk (*) az általam/általunk (*) megkötött szerződéstől, amely a következő áruk vételére (*)/a következő szolgáltatás teljesítésére (*) vonatkozik:

1. megrendelés dátuma kézhezvétel dátuma:

2. megrendelés dátuma kézhezvétel dátuma:

3. megrendelés dátuma kézhezvétel dátuma:

Fogyasztó/fogyasztók neve

Fogyasztó/fogyasztók levelezési címe

Fogyasztó/fogyasztók aláírása (csak papíralapú közlemény esetén)

Dátum ______ (*) A nem megfelelő részt át kell húzni.